ABECADŁO INWESTORA

ZMIANY W PROJEKCIE, KTÓRY UZYSKAŁ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pracując w biurach projektów przez 15 lat, dobrze poznałam zagadnienie zmian istotnych do projektu budowlanego. Jest to praktycznie stały element projektowania, a właściwie realizacji inwestycji. Ponieważ najczęściej w trakcie budowy pojawiają się nowe pomysły lub nieoczekiwane problemy, które należy uwzględnić w projekcie. Zdarza się, że wymagają zatwierdzenia zamienną decyzją o pozwoleniu Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

BUDOWA DOMU BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY DZIAŁKI

Czy wybudowanie domu bezpośrednio przy granicy działki jest możliwe? W jakich okolicznościach dozwolone jest sytuowanie budynku w granicy działki? Jakie przepisy regulują wymagania?   Jest kilka przypadków dopuszczających budowę domu bezpośrednio przy granicy działki:   kiedy planujesz budowę domu wolnostojącego, ale działka jest bardzo wąska, czyli maksymalnie ma 16 m Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

O CO CHODZI Z TĄ WZ-ką?

WZ – ka to skrót określający decyzję o Warunkach Zabudowy. WZ – ka jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego inwestycji: domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego i np. wieżowca. Jest to podstawowy dokument, który urząd weryfikuje przyjmując dokumentacje, na podstawie, której następnie wydaje pozwolenie na budowę. WZ – ka określa jaki budynek Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

CZY MUSISZ ODŚNIEŻAĆ CHODNIK?

Na kim spoczywa obowiązek odśnieżania chodnika? Kiedy jest to odpowiedzialność właściciela nieruchomości a kiedy gminy? Jakie kary grożą za nieodśnieżony chodnik? Kto powinien usunąć sople lodu i śnieg z dachu? Obowiązki właścicieli nieruchomości i zadania gminy, dotyczące utrzymania porządku na chodnikach określają przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

BUDOWA DOMU – POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zaplanowałeś budowę domu. Masz kompletny projekt budowlany opracowany przez uprawnionego projektanta. Twój projekt wymaga jedynie złożenia w urzędzie. Masz do wyboru dwie drogi – możesz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub ze zgłoszeniem prac budowlanych. Sprawdź, którą procedurę możesz wybrać oraz jak przebiega proces, w każdym z dwóch Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

NA CZYM POLEGA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO DOMU

Projekt koncepcyjny to pierwszy etap powstawania wymarzonego domu, w którym udział biorą inwestor i architekt – projektant. Spotykają się marzenia i oczekiwania przyszłych domowników z realnymi możliwościami działki budowlanej oraz wymaganiami warunków jej zabudowy.   Jest to najważniejszy etap tworzenia domu, stanowi podstawę do dalszego działania i wytycza kierunki kolejnych Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

B JAK BUDOWA

B JAK BUDOWA BUDOWA według przepisów Prawa Budowlanego to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Przez budowę rozumie się także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Budowę (roboty budowlane) można rozpocząć tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane lub po zgłoszeniu robót budowlanych. Budowa rozpoczyna się w chwili podjęcia prac Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed
ABECADŁO INWESTORA

P JAK PROJEKT BUDOWLANY

P JAK PROJEKT BUDOWLANY   Projekt Budowlany jest dokumentem prawnym. Przygotowuje go projektant zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub warunkami zabudowy. Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Projekt Budowlany składa się z dwóch części: Projektu Zagospodarowania Terenu Czytaj więcej…

Z Agnieszka, przed