ZMIANY W PROJEKCIE, KTÓRY UZYSKAŁ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pracując w biurach projektów przez 15 lat, dobrze poznałam zagadnienie zmian istotnych do projektu budowlanego. Jest to praktycznie stały element projektowania, a właściwie realizacji inwestycji. Ponieważ najczęściej w trakcie budowy pojawiają się nowe pomysły lub nieoczekiwane problemy, które należy uwzględnić w projekcie. Zdarza się, że wymagają zatwierdzenia zamienną decyzją o pozwoleniu Więcej…

BUDOWA DOMU BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY DZIAŁKI

Czy wybudowanie domu bezpośrednio przy granicy działki jest możliwe? W jakich okolicznościach dozwolone jest sytuowanie budynku w granicy działki? Jakie przepisy regulują wymagania?   Jest kilka przypadków dopuszczających budowę domu bezpośrednio przy granicy działki:   kiedy planujesz budowę domu wolnostojącego, ale działka jest bardzo wąska, czyli maksymalnie ma 16 m Więcej…

KIEDY MOŻESZ WYCIĄĆ DRZEWO NA WŁASNEJ DZIAŁCE

W ostatnich latach przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów wielokrotnie się zmieniały. Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie środowiska miała miejsce w styczniu 2019 roku. Ustawa odnosi się do wszystkich rodzajów terenów: nieruchomości prywatnych, parków krajobrazowych, lasów, pasów drogowych, lotnisk, terenów zalewowych, itd. Ja w poście koncentruje się głównie na terenach Więcej…

Budowa domu jednorodzinnego

KIEDY MOŻESZ ROZPOCZĄĆ PRACE BUDOWLANE

Zaplanowałeś swój wymarzony dom, zleciłeś opracowanie projektu budowlanego,  wybrałeś idealną działkę budowlaną. Z niecierpliwością czekasz na kolejny etap czyli realizację marzenia. I co dalej? Jakich formalności musisz dopełnić przed pierwszym wbiciem łopaty w ziemię czyli kiedy możesz rozpocząć budowę wymarzonego domu.   1. Pierwszym krokiem jest odebranie decyzji o pozwoleniu Więcej…

Pozwolenie na budowę

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT BUDOWLANY DOMU, ABY URZĄD PRZYJĄ GO BEZ ZASTRZEŻEŃ

Inwestor planując budowę domu jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z przepisami zorganizowanie całego procesu budowy. Na początek musi zlecić opracowanie projektu budowlanego osobom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Najczęściej zleca architektowi jako projektantowi wiodącemu, przygotowanie dokumentacji. Inwestor może również sam przygotować część dokumentów lub sprawdzić, czy dokumentacja zawiera wszystkie elementy Więcej…

B JAK BUDOWA

B JAK BUDOWA BUDOWA według przepisów Prawa Budowlanego to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Przez budowę rozumie się także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Budowę (roboty budowlane) można rozpocząć tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane lub po zgłoszeniu robót budowlanych. Budowa rozpoczyna się w chwili podjęcia prac Więcej…

P JAK PROJEKT BUDOWLANY

P JAK PROJEKT BUDOWLANY   Projekt Budowlany jest dokumentem prawnym. Przygotowuje go projektant zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub warunkami zabudowy. Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Projekt Budowlany składa się z dwóch części: Projektu Zagospodarowania Terenu Więcej…