PROJEKT INDYWIDUALNY DOMU

Wierzę, że Twój dom powinien odzwierciedlać Twój charakter i Twoje pragnienia.

Moim celem i zadaniem jako architekta jest stworzenie przestrzeni dopasowanej do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przeprowadzę Cię przez proces projektowy.

Podpowiem jak planować, projektować i budować zgodnie z przepisami.

 

ETAPY POWSTAWANIA PROJEKTU DOMU

 

Projekt koncepcyjny to pierwszy etap powstawania wymarzonego domu, w którym udział biorą inwestor i architekt. Jest to najważniejszy etap tworzenia domu. Stanowi podstawę do dalszego działania i wytycza właściwy kierunek kolejnych kroków.

Na tym etapie odbywamy wiele rozmów oraz spotkań. Moim zadaniem jest poznanie Twoich potrzeb i oczekiwań, schematu dnia, planów na przyszłość, upodobań i marzeń. Odkrywamy problemy i braki w obecnej sytuacji.

Po analizie warunków zabudowy działki przedstawię Ci dwie propozycje projektów domów do wyboru.

Finalna koncepcja powstaje po wspólnym przeanalizowaniu możliwych wariantów. Przy moim wsparciu kształtuje się ostateczna forma budynku oraz układ funkcjonalny, dopasowany do Twoich potrzeb.

 

Kolejny etap to opracowanie projektu budowlanego, na podstawie którego otrzymasz pozwolenie na budowę domu. Kompletna dokumentacja musi zawierać dokumenty formalne, uzgodnienia, opinie, projekt architektury oraz projekty branżowe ( konstrukcję, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Na zespół projektowy składają się projektanci: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. Architekt koordynuje współprace projektantów, kompletuje całość zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Co zawiera projekt budowlany?
  1. Projekt Zagospodarowania Terenu. Mapę działki budowlanej z naniesionym projektowanym budynkiem I niezbędną infrastrukturą techniczną.
  2. Projekt Architektoniczno – Budowlanego:

– projekt architektury, część opisową i rysunkową,

– projekt konstrukcji, część opisową i rysunkową, obliczenia statycze i schematy            konstrukcji,

– projekt instalacji sanitarnych ( wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji, gazowe, część opisowa i rysunkowa,

– projekt instalacji elektrycznej i odgromowej, część opisowa i rysunkowa.

– charakterystyka energetyczna.

  1. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty formalne ( np.: mapa do celów projektowych, badania gruntowo – wodne terenu działki), opinie i  uzgodnienia ( np.: możliwość połączenia działki z drogą, podłączenie do mediów).
Koszt projektu indywidualnego wynosi: od 160 zł. do 250 zł. za metr kwadratowy + VAT

OFERTA NIE ZAWIERA:

  • opracowania mapy do celów projektowych,
  • badania geotechniczne,
  • uzyskania warunków przyłączy do sieci miejskich: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej.
  • projektu zjazdu,
  • uzgodnienia i uzyskania pozwolenia na zjazd z drogi publicznej na teren działki,
  • kosztów administracyjnych.Powyższe usługi i opracowania dodatkowe są możliwe po objęciu ich odrębną umową.
Powyższe usługi i opracowania dodatkowe są możliwe po objęciu ich odrębną umową.

 

 

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Wyceny projektu dokonujemy po rozmowie z inwestorem oraz indywidualnej analizie. Napisz do nas, a odpowiemy na Twoje pytania.