BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU.

CZY SĄ KONIECZNE?

Zdecydowanie tak.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego stanowią część projektu budowlanego. Jeśli planujesz uzyskać pozwolenie na budowę musisz zlecić ich opracowanie.

Badania geotechniczne gruntu określają warunki wodno-gruntowe terenu, na którym posadawiany będzie np. dom jednorodzinny. Są one niezbędne do określenia, czy na danym terenie można budować. Z badań dowiemy się o poziomie wód gruntowych oraz rodzaju gruntu. To umożliwi projektantowi na prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji obiektu w sposób bezpieczny dla jego użytkowników.

Prawo budowlane mówi, że do projektu budowlanego, należy dołączyć opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Badania gruntu wykonuje geotechnik lub geolog posiadający uprawnienia geologiczno-inżynierskie. Badanie gruntu polega na wykonaniu otworów w terenie, min. 2m poniżej planowanego posadowienia fundamentów obiektu budowlanego. Odwierty wykonuje się w terenie pod projektowanym budynkiem.

W interesie inwestora pozostaje wykonanie badań geotechnicznych terenu, na którym będzie budował dom. Brak aktualnych badań geotechnicznych podnosi poziom ryzyka budowy.

Inwestor kupując projekt typowy otrzymuje projekt architektoniczno-budowlany swojego domu. Następnie zleca projektantowi opracowanie projektu budowlanego całego zamierzenia. Projekt konstrukcji, który jest częścią projektu architektoniczno-budowlanego, należy zweryfikować zgodnie z badaniami gruntu i ewentualnie skorygować.

Kategorie: BUDOWA DOMU

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *