Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?

Ogrodzenie domu to jeden z głównych elementów zagospodarowania działki, który zapewnia prywatność, ochronę oraz estetyczne oddzielenie posesji od otoczenia. Nie ma obowiązku ogradzania nieruchomości, jednak pozwala ono korzystać z nieruchomości zgodnie z jego przeznaczeniem. Kiedy nie potrzebujesz pozwolenia urzędu? Ogrodzenie możesz wybudować bez pozwolenia czy zgłoszenia, jeśli – ogrodzenie domu Dowiedz się więcej…

Budowa na zgłoszenie 2023!

Formalności, których musisz dopełnić jeśli planujesz budowę na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w 2023 roku. Zakres prac budowlanych możliwych na podstawie zgłoszenia znajdziesz TUTAJ! Budując na zgłoszenie, wniosek złóż w urzędzie miasta, gminy lub starostwie. Za weryfikacje i ewentualny sprzeciw odpowiada organ administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli planujesz budowę na zgłoszenie to Dowiedz się więcej…

Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany od wiosny 2023.

Wprowadzane zmiany w obowiązku sporządzania świadectwa mają na celu rozpowszechnianie wydajnego energetycznie budownictwa oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach i budownictwie. Informacje zawarte w świadectwie umożliwią właścicielowi określić zapotrzebowanie na energię w domu oraz koszty związane ze zużyciem energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej to certyfikat– Dowiedz się więcej…

Decyzji o warunkach zabudowy.

Planujesz budowę domu a dla działki, na której chcesz realizować inwestycję nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W takim przypadku, musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla swojej działki. WuZetkę będziesz potrzebować jeśli zamierzasz zmienić sposób zagospodarowania działki. Decyzja o warunkach zabudowy przyda się również, gdy kupujesz nieruchomość. To Dowiedz się więcej…

Budowa domu bez pozwolenia 2023.

Od stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, na podstawie której możliwa będzie budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Od stycznia 2023 możliwa będzie budowa domu jednorodzinnego na własny użytek bez pozwolenia. Zmiana dotyczyć będzie wszystkich domów, bez ograniczeń powierzchni zabudowy, również budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy Dowiedz się więcej…

Jak czytać Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym, które należy stosować. Plan miejscowy określa przeznaczenie terenu, warunki zagospodarowania i zabudowy działki, a tak że rozmieszczenie inwestycji publicznych: szkół, szpitali, parków, przystanków autobusowych, itd. Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstowej oraz graficznej (mapa z oznaczeniami różnych obszarów). Właściwym jest, aby Dowiedz się więcej…

Jak odrolnić działkę?

Planujesz budowę domu. Jesteś właścicielem działki rolnej. Aby zrealizować swój plan musisz przekształcić grunt na cele inne niż rolne. Inaczej nie dostaniesz pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Procedura może być trudna do zrealizowania i bardzo czasochłonna. Aby odrolnić działkę, należy przeprowadzić dwuetapową procedurę. Pierwszy etap to zmiana przeznaczenia gruntu, drugi Dowiedz się więcej…

K jak KIEROWNIK BUDOWY

Funkcja kierownika budowy jest jedną z najważniejszych podczas całego procesu budowlanego, dlatego inwestor powinien dopilnować, aby była to osoba kompetentna. To na kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność: za poprawne zrealizowanie i przeprowadzenie inwestycji; bezpieczeństwo pracowników; zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. Kierownik budowy to osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną na budowie. Jego obowiązki i Dowiedz się więcej…

I JAK INWESTOR

Planując budowę swojego domu musisz wiedzieć, iż prawo budowlane dokładnie określa zadania inwestora. Nie polegają one tylko na wyborze projektu: typowy czy indywidualny. Zgodnie z przepisami inwestor jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowiada za prawidłowe zorganizowanie budowy z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Obowiązki i zadania inwestora: zlecenie opracowania projektu budowlanego, który będzie Dowiedz się więcej…

ZMIANY W PROJEKCIE, KTÓRY UZYSKAŁ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pracując w biurach projektów przez 15 lat, dobrze poznałam zagadnienie zmian istotnych do projektu budowlanego. Jest to praktycznie stały element projektowania, a właściwie realizacji inwestycji. Ponieważ najczęściej w trakcie budowy pojawiają się nowe pomysły lub nieoczekiwane problemy, które należy uwzględnić w projekcie. Zdarza się, że wymagają zatwierdzenia zamienną decyzją o pozwoleniu Dowiedz się więcej…