Budowa domu to czasochłonny proces, który wiąże się z dużymi kosztami oraz podejmowaniem wielu decyzji. Wymaga doświadczenia, wiedzy technicznej oraz dużo czasu. Planując swój wymarzony dom inwestor może wynająć generalnego wykonawcę, który przejmie od niego realizację lub wybrać budowę metodą gospodarczą. Wpływ na tę decyzję mają najczęściej koszty. Często inwestorzy chcąc je obniżyć decydują się na wykonywanie prac budowlanych we własnym zakresie. Jednak czy rzeczywiście w ten sposób można znacząco mniej wydać i zaoszczędzić.

Na czym polega budowa metodą gospodarczą i jakie zadania inwestor może przejąć od wykonawcy?

Chcąc budować w systemie gospodarczym inwestor musi zaangażować się w wiele prac: fizycznych i organizacyjnych, musi poświęcić dużo czasu oraz wykazać się konkretnymi umiejętnościami oraz znaczną wiedzą techniczną. To na nim będzie spoczywać odpowiedzialność za podjęte działania. Oto kilka przykładowych:

 • opracowanie kosztorysu inwestycji oraz kontrola wydatków na każdym etapie budowy.
 • realizacja inwestycji zgodnie z projektem budowlanym. Wymagana jest umiejętność czytania dokumentacji projektowej.
 • wybór właściwych materiałów budowlanych, porównywanie cen oraz negocjowanie najkorzystniejszych ofert.
 • zamawianie i transport materiałów na budowę na czas i w odpowiednich ilościach. Należy pamiętać, że na różnych etapach budowy, przy różnych pracach wymagane są konkretne materiały.
 • kontrola i odbiór prac podwykonawców – mniejszych firm. Nie wszystkie prace inwestor, który nie ma doświadczenia i uprawnień może wykonać samodzielnie.

Łatwiejsze w wykonaniu będą prace takie jak:

 • usunięcie warstwy urodzajnej z terenu działki,
 • wykonanie wykopów pod fundamenty,
 • zasypywanie wykopów,
 • układanie izolacji przeciwwilgociowej lub izolacji termicznej,
 • murowanie ścian.

Należy pamiętać, że potrzebna jest wiedza techniczna oraz umiejętności techniczne. Inwestor, który nie posiada doświadczenia budowlanego nie powinien sam decydować się na budowę domu. Łatwo popełnić błędy, które będą trudne do usunięcia, a w efekcie kosztowniejsze.

Zalety budowy systemem gospodarczym:

 • inwestor ma realny wpływ na wybór materiałów budowlanych oraz podwykonawców,
 • inwestor wpływa na obniżenie kosztów realizacji,
 • inwestor jest świadomy jakości wykonanych prac oraz materiałów.

Wady budowy systemem gospodarczym:

 • budowa domu wymaga od inwestora zaangażowania i dużo więcej czasu,
 • realizacja może być dla inwestora stresująca ponieważ nie zna wymagań oraz branży budowlanej,
 • ewentualne błędy spowodowane brakiem wiedzy technicznej.

Formalności, których będzie musiał dopełnić inwestor:

 • po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę, należy odebrać w urzędzie ostemplowany dziennik budowy. Przez cały okres budowy wymagane jest jego prowadzenie, czyli zapisywanie przez osoby uprawnione, wszelkich istotnych dla budowy informacji.
 • należy ogrodzić i zabezpieczyć teren budowy. Zamontować tablice informacyjną dotyczącą inwestycji.
 • należy zatrudnić kierownika budowy, który nadzoruje budowę, sprawdza poprawność wykonanych prac. Poświadcza wpisami do książki budowy realizacje kolejnych etapów budowy.
 • przed rozpoczęciem budowy należy zawiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o terminie zamiaru rozpoczęcia prac.
 • zakończenie budowy należy zgłosić w powiatowym nadzorze budowlanym.

Wybierając jeden z powyższych wariantów przeanalizuj swoje umiejętności i wiedzę techniczną; czas, który możesz poświęcić na budowę z realnymi kosztami budowy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *