Ogrodzenie domu jest integralną częścią budynku i jego wizytówką. Stylistyką, materiałem, kolorem może nawiązywać do budynku lub całkowicie odbiegać od jego charakteru. Chroni prywatność właścicieli, domu i nieruchomości.
Inwestor budując ogrodzenie, musi to zrobić w zgodzie z przepisami prawa oraz racjami sąsiada. 

Ogrodzenie murowane, wykończone kamieniem z kutymi elementami: bramą i furtką.

Nowoczesne ogrodzenie murowane z ażurowymi przęsłami.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia?
 2. Kiedy trzeba zgłosić budowę ogrodzenia?
 3. Wymogi dotyczące ogrodzenia.
 4. Szerokość bramy i furtki.
 5. W którym miejscu wybudować ogrodzenie?
 6. Ogrodzenie pełne czy ażurowe.
 7. Kto ponosi koszty budowy ogrodzenia?
 8. Kto odpowiada za konserwację i naprawę ogrodzenia?

 

Jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia domu?

Nie wymaga żadnych formalności jeśli budujecie ogrodzenie o wysokości do 2,20 m powyżej poziomu terenu, pomiędzy działkami budowlanymi ( od strony z sąsiadem), od strony ulic i innych miejsc publicznych.

Wymagane jest zgłoszenie właściwemu urzędowi budowy ogrodzenia jeśli ogrodzenie będzie wyższe niż 2,20 m nad poziomem terenu, pomiędzy działkami budowlanymi, od strony ulic i innych miejsc publicznych.

Tradycyjne ogrodzenie. Murowane słupki oraz podmurówka, wykończone czerwoną płytką. Przęsła, brama i furtka stalowa.

Systemowe ogrodzenia. Ażurowe i lekkie.

Jakie są wymagania dotyczące ogrodzenia?

Wymagania dotyczące ogrodzeń są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,80m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
 3. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
 4. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle ( czyli swobodnego przejścia między słupkami bramy) co najmniej 2,40m.
 5. Szerokość furtki powinna wynosić w świetle co najmniej 0,90m.
W którym miejscu wybudować ogrodzenie? 

Budowa ogrodzenia dokładnie w osi granicy działek jest możliwa od strony z sąsiadem, ale tylko wtedy, gdy dojdziemy z nim do porozumienia i zgodzi się na wspólną inwestycję. Jeśli nie – sfinansowanie budowy będzie po naszej stronie, dodatkowo całe ogrodzenie ( słupki, przęsła, fundamenty) musi znaleźć się na naszej nieruchomości. Unikniemy oskarżeń o naruszenie granic działki.

Ogrodzenie budowane od ulicy, nie może przekroczyć linii rozgraniczających tej ulicy. Ogrodzenie w całości musi znaleźć się na naszej działce. Jeżeli plan miejscowy wskazuje poszerzenie drogi, to należy dopasować naszą inwestycję do przewidzianego pasa gruntu pod drogę i np. cofnąć ogrodzenie w głąb działki.

Przed budową ogrodzenia inwestor powinien wystąpić o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, nawet jeśli nie jest wymagane zgłoszenie. Pozwoli to na budowę zgodną z wytycznymi i wymaganiami dla danego obszaru. Dowiemy się z nich o przebiegu linii rozgraniczających drogi, charakterystycznych parametrach ogrodzenia np. czy może być pełne, ażurowe, czy nie ma zakazu budowy z paneli betonowych lub prefabrykowanych.

Ogrodzenie pełne czy ażurowe?

W zależności od indywidualnych preferencji inwestora, ogrodzenie może być pełne lub ażurowe. Wyjątkiem mogą być ograniczenia jakie wprowadza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru.

Kto ponosi koszty budowy ogrodzenia?

Nie ma obowiązku wspólnego przez sąsiadów ponoszenia kosztów budowy ogrodzenia. Jeśli zakupiona działka została częściowo przez sąsiada ogrodzona to nie może on żądać zwrotu np.: połowy poniesionych kosztów na ogrodzenie między naszymi działkami.

Kto odpowiada za konserwację i naprawę ogrodzenia?

Przepisy mówią, iż dbanie oraz konserwacja bieżąca ogrodzenia i urządzeń znajdujących się przy granicy sąsiednich działek oraz koszty z tym związane, należą do obowiązków dwóch stron.

 

 


1 komentarz

Krzysztof · 31/10/2018 o 12:59

Ja mam u siebie ogrodzenia chwilowe i zastanawiam się nad jego wymianą, ale nie wybrałem jeszcze na jakie. Bardzo ciekawy wpis, z wieloma informacjami dotyczącymi formalności.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *