WZka
WZ – ka to skrót określający decyzję o Warunkach Zabudowy.

WZ – ka jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego inwestycji: domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego i np. wieżowca. Jest to podstawowy dokument, który urząd weryfikuje przyjmując dokumentacje, na podstawie, której następnie wydaje pozwolenie na budowę.

WZ – ka określa jaki budynek możemy wybudować na danej działce oraz w jaki sposób zagospodarować teren, m.in.: linie zabudowy, maksymalną powierzchnie zabudowy działki ( powierzchnię jaką budynek może zająć na działce razem z powierzchnią utwardzoną, czyli chodnikami, tarasem, podjazdem), minimalną powierzchnię biologicznie czynną (powierzchnie naturalną, przeznaczoną na trawnik, krzewy, itd), wysokość budynku, długość elewacji frontowej, nachylenie połaci dachu.

WZ – kę wydaje właściwy urząd miasta/ gminy, w postaci decyzji, w przypadku gdy dla dane obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O WZ – kę może wnioskowa każdy. Warto uzyskać warunki zabudowy dla działki, którą planujesz kupić i dowiedzieć się jaką inwestycję możesz przeprowadzić.

WZ – ka wygasa ( traci ważność), w przypadku gdy zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru lub inny inwestor uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę na tym terenie.

Procedura uzyskiwania WZ – ki powinna trwać miesiąc, jednak bardzo często przedłuża się w związku z koniecznością uzgodnień z właściwymi organami i stronami postępowania.

 

 


1 komentarz

Miro · 13/03/2019 o 13:02

Fajnie że w prosty sposób przedstawiałaś skomplikowany temat.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *