Projekt koncepcyjny to pierwszy etap powstawania wymarzonego domu, w którym udział biorą inwestor i architekt – projektant. Spotykają się marzenia i oczekiwania przyszłych domowników z realnymi możliwościami działki budowlanej oraz wymaganiami warunków jej zabudowy.

 

Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego

Projektując dom tworzę kilka wariantów bryły. Analizuję kształt z każdej strony. Razem z inwestorem wybieramy najlepszy wariant.

Jest to najważniejszy etap tworzenia domu, stanowi podstawę do dalszego działania i wytycza kierunki kolejnych kroków. Architekt odbywa wiele rozmów oraz spotkań z inwestorem, poznaje jego potrzeby i oczekiwania, schemat dnia, plany na przyszłość, upodobania i marzenia, ale również problemy i braki w obecnej sytuacji. Projektant analizuje również działkę podczas wizji w terenie, ukształtowanie terenu, usytuowanie względem stron świata oraz względem drogi dojazdowej, a także roślinność i zadrzewienie, sąsiedztwo, ewentualne uciążliwości ( np.: hałas, ruchliwą drogę). Następnie kształtuje bryłę budynku oraz układ funkcjonalny, tak aby połączyć wszystkie elementy. Architekt zaprojektuje dom zgodnie z wymaganiami miejscowego planu lub warunkami zabudowy, np.: dostosuje powierzchnię domu do dopuszczalnej powierzchni zabudowy, zaprojektuje kalenicę i okap dachu na wymaganych wysokościach, lokalizacje domu dostosuje do nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Na podstawie zebranych informacji powstają plansze z przykładowymi zdjęciami inspiracji, wstępne szkice układu funkcjonalnego wnętrza budynku ( rzuty wszystkich kondygnacji), bryła budynku, plan sytuacyjny – usytuowanie domu na działce, tablice z przykładowymi materiałami wykończeniowymi.

Finalna koncepcja powstaje po przeanalizowaniu przez inwestora możliwych wariantów. Przy wsparciu architekta kształtuje się ostateczna forma budynku, która najlepiej dopasowana potrzebom przyszłych mieszkańców.

 

Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego

Przykładowa plansza z widokami domu z propozycją rozwiązań materiałów wykończenia elewacyji.

Projekt koncepcyjny musi być dostosowany do warunków zabudowy działki, przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych. Stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego. Projekt budowlany jest dokumentem na podstawie, którego urząd wydaje pozwolenie na budowę.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *