Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany od wiosny 2023.

Wprowadzane zmiany w obowiązku sporządzania świadectwa mają na celu rozpowszechnianie wydajnego energetycznie budownictwa oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach i budownictwie. Informacje zawarte w świadectwie umożliwią właścicielowi określić zapotrzebowanie na energię w domu oraz koszty związane ze zużyciem energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej to certyfikat– Dowiedz się więcej…