Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie i duże koszty. Jednym z takich wydatków jest kupno ziemi pod budowę domu. Zanim wydacie choć 1 złotówkę, koniecznie sprawdźcie stan prawny działki. 
W tym poście podaję jakie dokumenty i informacje, należy sprawdzić przed zakupem działki.

Działka Budowlana

 

Kupując działkę warto zwrócić uwagę na jej usytuowanie względem strony świata – artykuł na ten temat znajdziecie tutaj.
1. Wypis z Księgi Wieczystej

Decydując się na kupno działki czy nieruchomości sprawdzenie księgi wieczystej to podstawowy krok. Tu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Księga wieczysta jest dokumentem jawnym, który pozwala sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest jej stan prawny.

Każdy może złożyć wniosek o wypis z księgi wieczystej.

Księga wieczysta jest podzielona na 4 działy i zawiera informacje:

Dział I – to dane ewidencyjne nieruchomości: położenie, numer działki, lokalu, powierzchnia, sposób korzystania, stan prawny, czy działka jest zabudowana.

Dział II – dowiesz się o prawnych właścicielach nieruchomości.

Dział III – zawiera informacje o ograniczeniu praw rzeczowych, ustanowienie roszczeń lub praw osobistych, które nieruchomość nosi na sobie. Tutaj znajdziemy informacje na temat roszczeń osób trzecich na skutek umów przedsprzedaży, dzierżawy, pierwokupu lub najmu.

Dział IV – znajdziemy dane dotyczące obciążeń hipotecznych znajdujących się na danej nieruchomości. Informacje o rodzaju hipotek, czego dotyczą, na czyją rzecz zostały ustanowione, kwotach.

Wniosek o wypis z księgi wieczystej możemy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Możliwe jest bezpłatne przeglądanie w internecie księgi wieczystej wprowadzonej do systemu informatycznego. Link – Księgi wieczyste. Tu można również złożyć wniosek o wydanie wypisu. Po dokonaniu opłaty pobiera się wypis.

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

To drugi dokument obowiązkowy do sprawdzenia przez kupującego. W urzędzie gminy w wydziale Architektury ( Urbanistyki i Planowania) dowiecie się, czy dla danego obszaru jest obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Plan opracowany jest w części opisowej i graficznej.

Każdy ma prawo otrzymać wypis i wyrys z planu miejscowego. Z niego dowiemy się jakie jest  przeznaczenie, sposób zagospodarowania i zabudowy terenu, który nas interesuje.

Występując z wnioskiem o wypis i wyrys z planu otrzymamy informacje np.: o minimalnej powierzchni działki, czy działka jest budowlana, pod jaki rodzaj zabudowy podlega, czy jest dopuszczalna zabudowa jednorodzinna ( wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa), jaka jest możliwa maksymalna powierzchnia zabudowy działki oraz dopuszczalna powierzchnia utwardzona ( podjazd, chodnik/ dojście, taras).

Otrzymamy również wyrys czyli rysunek z fragmentem planu dotyczącym danej działki, który określi m.in. linię zabudowy, linie rozgraniczające teren ( np. wyznaczające linie działki drogowej z planowaną ulicą). Plan określa również, czy na danym terenie obowiązuje obszar chroniony.

Wniosek o wypis i wyrys z MPZP powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane ewidencyjne nieruchomości, należy go złożyć w odpowiednim urzędzie gminy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki Zabudowy

Jeśli nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego obszaru to możliwe jest uzyskanie warunków zabudowy dla interesującej Was działki.

Każdy może złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla konkretnej działki. Aby tego dokonać nie jest potrzebny tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością. 

Warunki zabudowy uzyskasz po złożeniu wniosku we właściwym urzędzie ( ze względu na lokalizacje inwestycji) miasta lub gminy.

Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz obszar oddziaływania planowanej inwestycji. Określić planowany sposób zagospodarowania terenu oraz rodzaj i wielkość projektowanego obiektu. W razie konieczności określić podłączenie budynku do miejskich sieci oraz dołączyć dokument potwierdzający możliwość takiego podłączenia.

Urząd wydaje decyzję w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach po dwóch miesiącach. W praktyce termin wydania decyzji może być dłuższy, urząd nie wlicza czasu uzyskania uzgodnień i opinii lub zawieszeń postępowania.

3. Dostęp działki do drogi publicznej

Przed kupnem działki, należy sprawdzić czy posiada dostęp do drogi publicznej i czy nie przebiega ona przez teren prywatny. Dostęp do drogi jest konieczny, aby uzyskać zgodę urzędu na budowę domu. Informacje te uzyskamy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w urzędzie gminy lub miasta.

4. Dostępność mediów zewnętrznych ( prąd, woda, ścieki, gaz)

Należy sprawdzić, czy do działki wykonane są przyłącza lub czy jest możliwość podłączenia do mediów zewnętrznych ( prąd, kanalizacja, wodociąg, gaz). Jeśli nie ma dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacji lub gazu, to należy przewidzieć dodatkową przestrzeń na działce na studnię, szambo lub zbiornik z gazem. Odległości studni, szamba czy zbiornika od domu, granic działki i siebie na wzajem są określone przepisami. Inwestor kupując działkę pod dom często nie myśli, że musi jeszcze zlokalizować na niej np. szambo i działka powinna być odpowiednio duża.

5. Ukryte w ziemi i nie widoczne 

Kupując ziemię pod dom warto dowiedzieć się, czy w przeszłości teren ten nie miał innego przeznaczenia. Czy nie znajdziemy ukrytych pod ziemią: zasypanych zbiorników, obiektów budowlanych, starych fundamentów, zasypanego wysypiska śmieci i gruzu. Usunięcie tych elementów to dodatkowe koszty.

 

 


1 komentarz

Miro · 13/11/2018 o 15:43

Oj tak moja ciocia kupiła działkę z zakopanym starym zbiornikiem i był to dość duży i drogi problem.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *