Kupując działkę z pozwoleniem na budowę nowy właściciel, chcąc realizować to zamierzenie musisz przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na siebie. Kupno nieruchomości nie oznacza, że można zgodnie z przepisami realizować inwestycję. Brak formalnego przejęcia pozwolenia na budowę jest traktowane jako samowola budowlana.

Budowę można rozpocząć i prowadzić tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Urząd wydaje ją na wniosek inwestora. I tylko wnioskodawca jest uprawniony do realizowania inwestycji.

Drogę postępowania określa Art. 40 Prawa Budowlanego.

Wyłącznymi stronami postępowania są dotychczasowy inwestor i nowy inwestor.

Jak przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora w 3 krokach:

Krok 1

Pierwszą czynnością jaką nowy inwestor powinien zrobić jest złożenie wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, w odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości urzędzie. Nowym inwestorem może być tylko osoba, która zamierza realizować budowę zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Nie dopełnienie formalności przeniesienia pozwolenia na nowego inwestora jest traktowane jako nielegalna budowa, którą Nadzór Budowlany może nakazać rozebrać.

Do wniosku inwestor dołącza:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • oświadczenie o przyjęciu warunków decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • zgodę dotychczasowego inwestora na przeniesienie praw na nowego inwestora. Jednak zgoda nie jest wymagana, gdy nieruchomość po wydaniu decyzji przeszła z dotychczasowego inwestora na nowego.

Wzór wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę pobierzesz tutaj.

Krok 2

Po spełnieniu wszystkich wymagań urząd przenosi pozwolenie na budowę na nowego inwestora. Wydaje decyzję zawierającą: dane nowego inwestora, datę wydania decyzji oraz dane obiektu budowlanego, który dostał pozwolenie na budowę.

Należy wiedzieć, że Urząd nie dokonuje ponownej oceny projektu budowlanego. Procedura przeniesienia pozwolenia na budowę nie spowoduje wznowienia postępowania udzielającego pozwolenie na budowę.

Krok 3

Wnioskodawca ma 14 dni na zaskarżenie decyzji w razie sprzeciwu.

Po uprawomocnieniu się decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę nowy właściciel nieruchomości przejmuje uprawnienia dotychczasowego inwestora.

Prawomocna decyzja stanowi podstawę do rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia budowy, a także dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Decyzja staje się prawomocna, gdy widnieje na niej specjalna pieczęć.

Kategorie: BUDOWA DOMU

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *