Inspektor nadzoru inwestorskiego to obok inwestora, kierownika budowy i projektant najważniejsza osoba na budowie.

Prawo budowlane określa funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego jako samodzielną, czyli osobę która sama może nadzorować realizację obiektu. Posiadającą kwalifikacje zawodowe, czyli: odpowiednie wykształcenie, wiedzę techniczną, praktykę zawodową oraz „uprawnienia budowlane”.

„Uprawnienia budowlane” zdobywa się zdając egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest potrzebny na budowie:

  1. w przypadku, gdy wiedza techniczna inwestora jest niewystarczająca a prace budowlane skomplikowane. W takiej sytuacji inwestor może skorzystać z pomocy i zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w jego imieniu. Dopilnuje prawidłowego przebiegu budowy, będzie reprezentował inwestora na budowie, wykonywał zadania spoczywające na nim, np: sprawdzenie i odbiór robót, uczestnictwo w kluczowych momentach budowy, ewentualne doradztwo techniczne, sprawdzanie zgodności realizacji z projektem budowlanym.
  2. drugi przypadek, to gdy urząd wydając pozwolenie na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Dzieje się tak w sytuacjach dużego skomplikowania inwestycji.

Zatem inwestorze jeśli nie znasz się na budownictwie, nigdy nie budowałeś, nie masz czasu na pilnowanie ekipy i jej pracy – możesz zatrudnić inspektora nadzoru. Ale pamiętaj, aby wybrać właściwą osobę. Ponieważ budowa to na 100% stres, wiele decyzji do podjęcia i gonitwa terminów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *